«powrót

Międzyrzecz: kościół św. Jana Chrzciciela

Późnogotycka świątynia zbudowana w latach 1474-1479. Szczyty bogato zdobione blendami. Wnętrze halowe, trójnawowe. Podczas remontu w latach 1958-1959 dobudowano kaplicę boczną. W prezbiterium płaskorzeźba w drewnie z 1962 roku, przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Nad płaskorzeźbą Chrystus na krzyżu, pod krzyżem Matka Boża Bolesna i św. Jan Ewangelista. W dwóch oknach prezbiterium witraże ze scenami z życia Jezusa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.