«powrót

Mieszkowice: kościół Przemienienia Pańskiego

Wczesnogotycki kościół z XIV wieku, ze starszą częścią ciosową sprzed 1297 roku z pięknym granitowym portalem.

Początkowo był to kościół salowy, jednak w XIV wieku rozebrano ścianę północną i wybudowano nawę boczną, a ścianę południową podwyższono cegłą, wybijając nowe gotyckie okna. W rezultacie powstała budowla dwunawowa, gotycka z nawą północną niższą od nawy głównej.

Z dawnego wyposażenia pozostały jedynie chrzcielnica z wapienia gotlandzkego oraz dwie drewniane figury ewangelistów.

Dzisiejsze wyposażenie to zabytki o cechach neogotyku: ołtarz główny z obrazem olejnym Przemienienie Pańskie pędzla C.G. Pfannschmidta, żeliwny krzyż ołtarzowy, rzeźbiona boazeria w prezbiterium, drewniana ambona zdobiona snycerką, organy firmy Manboorg, cztery bogato zdobione świeczniki oraz ławy umieszczone w nawie głównej i na emporze bocznej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.