«powrót

Mikołaj Trąba

Urodził się ok. 1358 r. w Sandomierzu. Od 1390 r. pełnił funkcję notariusz królewskiego, a w latach 1403- 1412 - podkanclerzego koronnego.

Był doradcą króla Władysława Jagiełły i jednym z jego najbliższych współpracowników. Zwolennik aktywnej polityki antykrzyżackiej, brał wraz z królem udział w bitwie pod Grunwaldem.

W 1410 r. mianowany arcybiskupem halickim, w 1412 r. objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie.

Przewodniczył polskiej delegacji na Sobór w Konstancji. Na soborze rozważany był nawet jako kandydat na papieża.

Od wybranego wówczas Marcina V otrzymał w 1417 r. dla siebie i swoich następców tytuł Primas Regni. Był zatem pierwszym Prymasem Polski i to od jego czasów tytuł ten związany jest z godnością arcybiskupów gnieźnieńskich.

Zmarł 2 grudnia 1422 r. na Węgrzech. Spoczywa w katedrze gnieźnieńskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.