«powrót

Mikołów: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże"

Jeden z największych takich ośrodków w Polsce. Korzysta z niego pół tysiąca osób rocznie.

Dla niektórych z podopiecznych ośrodek Caritas w Mikołowie-Borowej Wsi jest nie tylko miejscem opieki i rehabilitacji, ale także pracy zawodowej, zamieszkania i wychowywania dzieci. Do dyspozycji jest dom pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej, przychodnia, ośrodek rehabilitacji dziennej i świetlica terapeutyczna. Inne formy pracy ośrodka to: zakład aktywności zawodowej, mieszkania chronione, wolontariat i praktyczna nauka zawodu. Ponadto na terenie Ośrodka funkcjonują: Filia Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie oraz Zakład Pracy Chronionej Kuncar.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.