«powrót

ministranci

Osoby usługujące celebransowi podczas czynności liturgicznych, zwłaszcza podczas mszy św. Ministrant przynosi dary ofiarne, naczynia liturgiczne, używa dzwonka ołtarzowego itp. Do ministrantów zalicza się:

  • ceremoniarza - czuwającego nad przebiegiem czynności liturgicznych zgodnie z przepisami
  • krucyferariusza - niosącego krzyż
  • turyferariusza - niosącego kadzielnicę
  • nawikulariusza - niosącego łódkę
  • © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.