«powrót

Mińsk Mazowiecki: kościół mariawicki

Idee mariawickie przeniknęły na teren miasta Nowomińsk (taką nazwę nosił wówczas Mińsk Mazowiecki) głównie z pobliskiego Cegłowa .

Początkowo mariawici mińscy gromadzili się w wynajmowanych domach prywatnych, gdzie urządzano kaplice. Pierwsza kaplica znajdowała się przy obecnej ulicy Siennnickiej, następnie w domu przy ulicy Daszyńskiego. Parafia jednak rozrastała się, więc powstała konieczność budowy kościoła.

Fundamenty zostały poświęcone 8 września 1908 roku. Konsekracji nowej świątyni dokonał Biskup Michał Kowalski 8 września 1911 roku. W roku 1920 parafia otrzymała od władz miasta kwaterę na swój cmentarz na miejscu dawnego cmentarza prawosławnego. Wcześniej pochówki odbywały się głównie na mariawickim cmentarzu parafialnym w Cegłowie.

Podczas II wojny światowej Niemcy zajęli kościół i utworzyli w nim magazyn zbożowy. Spowodowało to znaczną dewastację obiektu, który jednak wspólnym wysiłkiem parafian został odbudowany i odnowiony. Obecnie parafia mińska jest jednym z najprężniejszych ośrodków skupiających młodych mariawitów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.