«powrót

misjonarki Świętej Rodziny

Celem misjonarek Świętej Rodziny jest wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan, zwłaszcza wschodnich, umiejętne oddziaływanie, by ludzie dobrej woli zbliżyli się i włączyli do Kościoła katolickiego, umacnianie katolików w wierze, szczególnie tam, gdzie jedność jest zagrożona.

Siostry kształtują swoje życie na wzór Świętej Rodziny, czerpiąc ideał jedności z Trójcy Przenajświętszej.

Swoją misję ekumeniczną realizują poprzez działalność dobroczynną, pracę w służbie zdrowia oraz dawanie świadectwa życia konsekrowanego.

Obecnie zgromadzenie liczy 25 wspólnot w Polsce oraz 18 poza krajem: w Kenii 2, w Zambii 4, w USA 2, we Włoszech 2 oraz na Białorusi 4, na Litwie 2 i w Rosji 2. W Polsce misjonarki Świętej Rodziny prowadzą 5 przedszkoli i świetlicę dla dzieci z rodzin biednych i niepełnych. Pracują także w instytucjach kościelnych. Zgromadzenie założyła bł. Bolesława Lament w 1905 r. w Mohylewie nad Dnieprem, w Polsce istnieje od 1922 r. Na świecie jest 350 misjonarek Świętej Rodziny, w tym 305 Polek, z czego ponad 80 pracuje na misjach i za granicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (MSF).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.