«powrót

miszna

(hebr. powtarzanie, nauka) nauka uczonych rabinów dotycząca objaśnień prawa i norm postępowania opisanych w Biblii. Przekazywana ustnie od III w p.n.e. Uzupełnienie Tory, podstawowa część Talmudu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.