«powrót

mizar

- cmentarz muzułmański.

Śmierć w islamie traktowana jest jako przejście do drugiego życia pod bezpośrednią opiekę Boga.

Zmarłego obmywa się recytując przy tym 36 surę Koranu. Obmyciu towarzyszą odpowiednie modlitwy. Następnie ciało owija się w białe płótno, zwane „sawan”. Pod płótnem pozostawia się „daławary”, długie zwoje białego papieru z odpowiednimi tekstami modlitewnymi. Przykrywa się je sukiennym całunem zielonego lub czarnego koloru. Przenosi do meczetu lub na cmentarz.

Przez cała noc trwają modły, a pogrzeb odbywa się w ciągu 24 godzin od śmierci. Przed przeniesieniem zwłok na cmentarz cały ceremoniał osiąga kulminacyjny punkt w momencie, kiedy obecni odmawiają, tzw. „deur” czyli modły za opuszczone przez zmarłego modlitwy i posty ramadanowe, przyjmując na siebie wszystkie jego grzechy.

Ciało niosą zmieniający się żałobnicy. Zmarłego chowa się tak by leżał na prawym boku, a twarz miał zwróconą w kierunku Mekki.

Rozpoczyna się ostatni akt tego obrzędu. Nad grobem w trzech rzędach ustawiają się nad grobem mężczyźni, zwróceni twarzą na południe. Znowu rozlegają się modlitwy Po ich zakończeniu zwłoki są spuszczane na nowych ręcznikach lub kawałkach płótna do głębokiego dołu.

Imam rzuca trzy pierwsze garście piasku, a za nim inni zasypują grób. Następnie zebrani dotykają prawą ręką kopczyka, żegnając się w ten sposób ze zmarłym. Odmówienie w jego domu modlitwy, zwącej się „umur – namaz”, kończy rytuał pogrzebowy.

Żałoba trwa 40 dni podczas których recytuje w meczecie Koran. W wielu krajach zwłaszcza europejskich, muzułmanie chowają zmarłych także w trumnach. Nie ma zwyczaju zdobienia grobu kwiatami ani zapalania na nim lampek.

Podczas świąt muzułmańskich Tatarzy przychodzą na groby swoich bliskich modlić się. Odchodząc mizar dookoła, modlą się też za dusze wszystkich pochowanych na cmentarzu swoich współwyznawców. Starsi przynoszą obrzędowe placki, pieczywo, owoce, słodycze, czyli tzw. „sadogę”, którą spożywają wspólnie w intencji zmarłych dusz.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.