«powrót

Mława: kościół św. Trójcy

Pierwotny kościół został wybudowany w 1477 r. w stylu późnego gotyku. W 1692 r. świątynia spłonęła. Od tego czasu była odbudowywana i kilkakrotnie przebudowywana.

Najwięcej zmieniło się w XIX w. (1882-1886), kiedy obniżono nawę główną, dobudowano boczne nawy i boczne kaplice, zakrystię, skarbczyk oraz fronton zwieńczony dwiema wieżami z cebulastymi hełmami.

Mławski kościół został bardzo poważnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Bomby uszkodziły nawy główną i boczną. W kościele urządzono magazyn oraz punkt zbiorczy dla ludności polskiej wywożonej do Niemiec.

Kościół jest wzniesiony na planie prostokąta, trójnawowy, murowany z cegły na zaprawie wapiennej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.