«powrót

Młodzawy Małe: kościół Ducha Świętego i MB Bolesnej

Na wzgórzu panującym nad doliną Nidy stoi późnobarokowy kościół z pierwszej połowy XVIII w. p.w. Ducha Świętego i Matki Boskiej Bolesnej.

Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii pochodzi z 1326 r. Budowę obecnego kościoła rozpoczął ok. 1716 r. Michał Kępski, ówczesny dzierżawca okolicznych dóbr.

Kościół był odnawiany w drugiej poł. XVIII w. i w XIX w. oraz po zniszczeniu w czasie I wojny światowej.

Ta monumentalna budowla jest trójnawową bazyliką na planie prostokąta. Nawy boczne utworzone, z rzędów kaplic, zawierają sześć ołtarzy wykonanych przez Wacława Beranka, majstra snycerskiego z Pińczowa. Ołtarz główny z obrazem MB Bolesnej z 1. poł. XVII w., w sukience srebrnej wykonanej w 1750 r., czczony jako cudowny. Dwa ołtarze boczne w ramionach transeptu i sześć ołtarzy w kaplicach naw bocznych w stylu regencji z ok. 1745 r.

Na południowy-zachód od kościoła, przy polnej drodze, stoją trzy późnobarokowe figury: krucyfiks mający symetrycznie po bokach św. Jana Kantego i św. Jana Nepomucena.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: