«powrót

Zobacz: Młodzawy Małe: kościół Ducha Świętego i MB Bolesnej

Młodzawy Małe: obraz Matki Bożej w kościele Ducha Św. i Matki Bożej Bolesnej

Według tradycji obraz, namalowany przez nieznanego artystę, był własnością książąt Wiśniowieckich. Księżna podarowała go swej przyjaciółce Zofii Komorowskiej, która wraz z mężem przeszła pod jego wpływem z kalwinizmu na katolicyzm.

Obraz przewieziono do pobliskiego Kozubowa, którego Komorowscy byli właścicielami. Tam zobaczył go proboszcz młodzawski ks. Wojciech Dornicki. Wizerunek bardzo mu się spodobał, więc wypożyczył go do kościoła i umieścił w ołtarzu bocznym. Pewnego razu w nocy ujrzano w kościele światło tak intensywne, iż myślano, że wybuchł w świątyni pożar. Proboszcz z parafianami po wejściu do środka ujrzeli płonące przed obrazem świece, których nikt nie mógł zapalić, bo kościół był zamknięty. To niezwykłe zjawisko powtórzyło się trzykrotnie. Od tego czasu obraz stał się celem licznych pielgrzymek.

Pielgrzymów nie mógł pomieścić poprzedni drewniany kościółek św. Małgorzaty, więc zbudowano obecną okazałą świątynię. Po licznych pątnikach zachowały się napisy w dużych ilościach, zachowane w prezbiterium i na zewnętrznych murach świątyni.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.