«powrót

Młyny: cerkiew Pokrow Przeświętej Bogarodzicy

Cerkiew greckokatolicka Pokrow Przeświętej Bogarodzicy w Młynach (pow. jarosławski) istniała według legendy już w XVII w. Starożytność świątyni potwierdzają badania.

Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.

W 1733 r. budowla została przebudowana, o czym świadczy portal z datą wyrytą w nadprożu. Obecny wygląd świątyni pochodzi z XIX w.

Orientowana, drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej, dwudzielna.

Wewnątrz chór śpiewaczy wsparty na dwóch słupach. Ściany nawy ozdobione polichromią figuralno-ornamentalną (XIX-XX w.). Wyposażenie wnętrza to m.in. ikonostas (XVII-XVIII w.), dwa ołtarze boczne (XVIII w.), ołtarz zaprestolny (poczatek XX w.), ikona Pieta (XVIII w.), krzyż procesyjny (XVIII w,), kiwot (XIX w.).

Obok znajduje się drewniana, kwadratowa dzwonnica (XVIII w.) konstrukcji słupowej, dwukondygnacyjna.

Drewniana bramka cerkiewna, również konstrukcji słupowej, powstała na planie kwadratu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.