«powrót

Mniszewo Murowane: kościół Wszystkich Świętych

Kościół powstał w latach 1441-1446. Konsekrowany został w 1448 r. przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Świątynia była dokładną repliką kościoła parafialnego w Gosławicach, woj. konińskie, (pochodzącego z lat 1418-1426 roku). Jest regularnym, centralnym oktogonem krzyżowym.

Jego wschodnie skrzydło stanowiło prezbiterium, zachodnie - kruchtę z chórem muzycznym na piętrze, północne - zakrystię i skarbiec na piętrze, a południowe - kaplicę św. Anny z pomieszczeniem o nieznanej funkcji.

Pierwotnym przykryciem nawy było ośmiopolowe sklepienie gwiaździste, wsparte na środkowym filarze. W wystroju wnętrza, analogicznie do kościoła gosławickiego, zastosowano detal kamienny.

W 1744 r. kościół spłonął, runęło również sklepienie nawy. Po długim okresie zaniedbań kościół wyremontowano w latach 1780-1786.

W 1860 r. ośmioboczną nawę przykryto kopułą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.