«powrót

Katowice: modlitwa tańcem

W ramach oazowej wspólnoty dorosłych "Emmanuel" w Katowicach działa Diakonia Tańca.

To grupa ludzi, którzy praktykują modlitwę tańcem i uczą jej innych.

Celem diakonii jest uczenie wartości i godności ludzkiego ciała, a także tego, że modlitwa może angażować całego człowieka.

Diakonia wydała pierwszy w Polsce multimedialny podręcznik modlitwy tańcem.

Grupa działa w katowickiej parafi przy ul. Granicznej.

Zajęcia prowadzi m.in. w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Blachnickiego w Katowicach , ul. Gawronów 20.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.