«powrót

modlitewnik

Książka z modlitwami dla osób świeckich. Powstanie i rozwój modlitewników wiąże się z nurtami pobożności późnego średniowiecza, zwłaszcza z tzw. Devotio moderna.

Od XVI w. w użyciu były tzw. "hortulusy", drukowane, zdobione drzeworytami. Miały układ podobny do brewiarzy, zawierały modlitwy na najważniejsze święta w roku liturgicznym oraz modlitwy eucharystyczne i maryjne. Po Soborze Trydenckim w hortulusach pojawiały się też katechizmy, czyli wykład podstawowych prawd wiary.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.