«powrót

Mogilno: kościół św. Jana Apostoła

Pobenedyktyński kościół św. Jana Apostoła w Mogilnie powstał po 1065 r. Cały zespół klasztorny jest jednym z najstarszych w Polsce, powstałym z fundacji Bolesława Śmiałego.

Romański, kamienny kościół zbudowany z granitowych ciosów, był trójnawową bazyliką, z wieżą od zachodu, absydą główną i parą absyd przy transepcie.

Budynki klasztorne pierwotnie były drewniane. Jednak w połowie XIII w. cały gród padł łupem księcia Władysława Odońca i został zniszczony. Konieczna stała się przebudowa klasztoru i kościoła.

Powstały wtedy murowane skrzydła klasztoru, a nawy świątyni zostały przedłużone. Jednocześnie zniknął transept i absydy boczne. Kościół nabrał nieco charakteru gotyckiego, a później barokowego.

Jednak wewnątrz zachowało się wiele romańskich elementów, m.in. fundament pierwszego kościoła, ściana w nawie południowej oraz trzy krypty i dwie kaplice: Matki Boskiej Bolesnej i Serca Jezusowego.

Krypta wschodnia z końca XIII w. była początkowo dolnym prezbiterium. Znajduje się w niej m.in. ołtarz romański z oryginalną mensą i grobowiec opata z XII w. W grobie znaleziono naczynie liturgiczne, akwamanillę. Zachodnia krypta pochodzi z czasów wznoszenia świątyni.

Ołtarz główny, rokokowy z elementami klasycystycznymi, pochodzi z końca XVIII w.

W nawach bocznych znajdują się sklepienia kryształowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.