«powrót

Mogilno: kościół św. Marcina

Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa pochodzi z II. poł. XVIII w. Poszczególne człony budowli nakryte są oddzielnymi dachami. W kościele barokowe detale ciesielskie. Nadproża portali mają wykroje faliste. Parapet chóru muzycznego wybrzuszony i wsparty na dwóch ozdobnych, mocno wygiętych kolumnach.

Polichromia ścian i stropów wykonana ok. 1930 r. przez malarza Tadeusza Terleckiego. Na belce tęczowej gotycki krucyfiks z ok. 1400 r. Późnogotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego pochodzi z XVI w. Kamienna, renesansowa chrzcielnica datowana jest na rok 1540.

W świątyni znajdują się XVII-wieczne płyty nagrobne, późnobarokowe ołtarze i ambona. W ołtarzu głównym umieszczono otoczony miejscowym kultem, rzeźbiony krucyfiks barokowy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.