«powrót

Mokobrody: sanktuarium

Świątynię w Mokobodach powinien zobaczyć każdy, kto jest ciekawy jak pierwotnie miała wyglądać Świątynia Opatrzności. Świątynia ta stanąć miała w Warszawie jako wotum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Zwycięzca konkursu królewskiego na tę szczególną świątynię - Jakub Kubicki - sprowadzony został do Mokobód w 1793 r. przez ówczesnego właściciela wsi - Jana Onufrego Ossolińskiego. Opierając się na projektach konkursowych i zmniejszając skalę pierwotnego przedsięwzięcia, opracował model tutejszego kościoła i rozpoczął jego budowę trwającą z przerwami 25 lat.

Kościół w Mokobrodach jest jednym z piękniejszych klasycystycznych obiektów sakralnych w Polsce.

Świątynia zyskała sławę sanktuarium za sprawą XVII-wiecznego Obrazu Matki Boskiej Budzieszyńskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: