«powrót

molenna

Cerkiew Staroobrzędowców . Nabożeństwo w molennie jest niepodobne do nabożeństw kościelnych i cerkiewnych.

Staroobrzędowcy nie uznają ksiąg liturgicznych wydanych po 1654 roku. Ich nabożeństwa nie mają charakteru liturgicznego. Kieruje nim nastawnik. Modlitwa wspólna polega na odczytywaniu, a właściwie odśpiewywaniu fragmentów świętych ksiąg przez parafian, których wskazuje nastawnik.

Co pewien czas wierni padają na kolana na przyniesionych w tym celu barwnych dywanikach i bija pokłony głowa ku ziemi. Pokłonom towarzyszy dwukrotne chóralne Ałłiłuja i znak krzyża wykonany dwoma palcami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.