«powrót

monaster

inaczej: monastyr (gr. monasterion miejsce zamknięte) klasztor Kościoła wschodniego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.