«powrót

Moryń: bazylika romańska

Późnoromański kościół bazylikowy wznosi się na tzw. Wzgórzu Chramowym. Według legendy w tym miejscu znajdowała się niegdyś świątynia Światowida.

Najstarszą część kościoła - prezbiterium, wzniesiono w połowie XIII w., a korpus nawowy w II połowie XIII w.

Jest to budowla z kostki granitowej, z transeptem i wysokim dachem pokrytym dachówką. Potężna, kwadratowa wieża została dobudowana na początku XIV w. Ma ona charakterystyczny, rzadko spotykany przejazd. Drewniany hełm wieży z latarnią pochodzi z 1756 r.

W elewacjach kościoła wyróżniają się uskokowe portale z ciosów kamiennych.

Wewnątrz znajduje się bardzo cenny romański ołtarz z XIII w., barokowa, rzeźbiona w drewnie ambona z 1711 r. oraz ścienne epitafium z 1750r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.