«powrót

Moszczenica: kaplica cmentarna

Kaplica cmentarna pw. Chrystusa w Ciemnicy pochodzi z końca XVII w. Jest zbudowana na planie sześcioboku, pokryta gontem. We wnętrzu znajdują się malowidła ludowe z XVII w. Przeniesiona na obecne miejsce ze starego cmentarza. Budowla była gruntownie odnawiana w latach 1966-1968. W tym czasie konserwowane były też malowidła ścienne. Kaplica barokowa, nakryta daszkiem namiotowym zwieńczonym ślepą latarnią z łamanym daszkiem.

Wnętrze nakrywa strop płaski. W wejściu znajduje się portal z 1. połowy XVI w. zwieńczony łukiem w kształcie tzw. oślego grzbietu.

Ściany kaplicy pokryte są barokowo-ludowymi malowidłami z ok. 1680 r. ze scenami Męki Pańskiej. W kaplicy znajdują się m.in. barokowy obraz Chrystus w Ciemnicy z Matką Boską Bolesną z XVII-XVIII w. oraz barokowa rzeźba Chrystus u słupa z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.