«powrót

Moszczenica Niżna: kościół św. Mikołaja

Drewniany kościół św. Mikołaja z XVI w. pokryty jest dwuspadowym, stromym dachem. Na kalenicy wieloboczna wieżyczka, zwieńczona kopułką. Wnętrze nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe.

We wnętrzu świątyni znajduje się gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z belki tęczowej z XVI w.

Ołtarz główny w stylu późnorenesansowym pochodzi z XVII w. Umieszczony jest w nim barokowy obraz św. Mikołaja .

Przed kościołem usytuowana jest wolno stojąca dzwonnica drewniana, zbudowana na przełomie XVIII i XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.