«powrót

msza_roratnia

Specjalna msza wotywna odprawiana w adwencie , przed świtem. Jest ona znakiem czuwania wraz z Najświętszą Maryją Panną na przyjście Zbawiciela. Nazwa 'roraty' wzięła się od introitu, czyli antyfony śpiewanej na początku Mszy św. : "rorate coeli" (spuśćcie rosę niebiosa).

Roraty są tradycją typowo polską. Według niektórych źródeł zapoczątkował je Przemysław II w Poznaniu, a w Krakowie Bolesław Wstydliwy. W katedrze wawelskiej podczas odprawiania rorat wszystkie stany królestwa zapalały kolejno jedną świecę z siedmioramiennego świecznika, wypowiadając słowa "jestem gotów na sąd Boży". Zwyczaj ten potwierdza eschatologiczny wymiar przeżywania adwentu .

Obecnie podczas mszy św. roratniej zapala się jedną świecę zwaną roratnią. Przyozdobiona jest ona mirtem i symbolizuje NMP. Zapala się też świece na  wieńcu adwentowym .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.