«powrót

Muszynka: cerkiew św. Jana

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty pochodzi z XVIII w. Zbudowana jest w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Drewniana świątynia z izbicową wieżą o pochyłych ścianach jest jednonawowa, z zamkniętym wielobocznie prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia z kruchtą pod wieżą. Prezbiterium nakrywa dach trójpołaciowy, a nawę namiotowy.

W zwieńczeniu wieży i dachów trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami. Nad wnętrzem z dekoracją malarską, kopuły namiotowe.

Do XVIII-wiecznego wyposażenia cerkwi należy m.in. kompletny ikonostas z cennymi ikonami, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ołtarz z rzeźbami Świętych Piotra i Pawła i ambona.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.