«powrót

Mysłowice: kościół Świetego Krzyża

Najstarszy obiekt kultu religijnego w mieście. Pierwsza urzędowa wiadomość o nim pojawiła się dopiero w 1640 r., ale kościół jest na pewno starszy.

To niewielka budowla, o prostej i surowej architekturze, wniesiona została na planie ośmioboku i nakryta kopułą w kształcie rozszerzającego się dołem dzwonu.

Około 1720 r. drewniany budulec kościoła uległ zniszczeniu, więc w 1740 r. świątynia została odbudowana z drewna. Spłonęła w 1807 r., w czasie wojen napoleońskich. Odbudowana z kamienia wapiennego ok. 1810.

Od połowy XIX w. nieco wzrosło zainteresowanie małym kościółkiem, m.in. co niedzielę odprawiano tam mszę dla mniejszości niemieckiej. W 1906 roku dach gontowy został wymieniony na łupkowy. 1957 kościółek został uznany za budowlę zabytkową, a w 1964 ustanowiono przy nim rektorat.

Wokół kościoła znajdował się cmentarz.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.