«powrót

Nagroda TOTUS

Nagrody „Totus” przyznawane są przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2000 roku. Ich celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które szczególnie angażują się w promocję człowieka. Przyznawane są w czterech kategoriach:

  • za promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą,
  • za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej,
  • za propagowanie nauczania Jana Pawła II,
  • tzw. „TOTUS medialny” dla upamiętnienia roli bp. Jana Chrapka w ukazywaniu Jana Pawła II w mediach.

Spośród zgłoszonych kandydatów laureatów wyłaniają specjalne Kapituły Nagrody TOTUS, których skład jest stały. Należą do nich przedstawiciele hierarchii kościelnej oraz osób świeckich.

W 2006 roku każdy z laureatów otrzymał srebrną statuetkę Nagrody Totus, 50 tys. zł ufundowane przez Mecenasów Nagród Totus oraz symboliczne kwiatki pokoju rozdawane przez dzieci pochodzące z Libanu i Izraela.

Mecenasami konkursu są polskie firmy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.