«powrót

Narew: cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzniesiona w latach 1881-1885. Konstrukcja zrębowa, szalowana, na planie krzyża, z węższym ałtarem (prezbiterium) zamkniętym trójbocznie i dwoma prostokątnymi panomarkami (zakrystiami). w części zachodniej pritwor (kruchta) zwieńczony dzwonnica, wejścia poprzedzone gankami.

Miasteczko wykształciło się z osady obsługującej przeprawy przez rzekę. Prawa miejskie uzyskała od Zygmunta Starego (początkowo chełmińskie w 1514 r., później magdeburskie w 1529 r.).

Zachowane dokumenty z II połowy XVI w. informują o istnieniu w okolicach Narwi monasteru prawosławnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.