«powrót

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

(Matki Bożej Siewnej) święto wprowadzone przez papieża Sergiusza I w 688 r. Obchodzi się je 8 września.

W Ewangeliach można znaleźć niewiele informacji na temat życia Maryi, ale według tradycji Jej rodzicami byli Anna i Joachim. Zgodnie z tym samym przekazem Maryja żyła jeszcze ok. 15 lat po śmierci Jezusa, a po swojej śmierci (zaśnięciu) została wzięta do nieba (por. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.