«powrót

nawrócenie

Konwersja, neofityzm (gr neophytos na nowo zasadzony) wewnętrzna przemiana religijna, uzewnętrzniona zwykle publiczną deklaracją. Nawrócenie z herezji łączyło się ze specjalnym obrzędem kościelnym, zawierającym m.in. wyznanie wiary (Credo), opisanym w rytuale kościelnym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.