«powrót

nazaretanki

Głównym celem nazaretanek jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród wszystkich ludzi, a zwłaszcza w rodzinach. Powołanie to realizują m.in. poprzez pracę w kuriach i parafiach, prowadzenie domów samotnej matki i pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz przedszkoli i szkół.

Obecnie nazaretanki w Polsce prowadzą 17 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 2 internaty, 4 świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych, 7 domów samotnej matki oraz matki i dziecka, 2 domy opieki społecznej dla dzieci upośledzonych, dom dla dzieci chorych, dom pomocy społecznej dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych, dom pogodnej starości, dom pielgrzyma, 4 domy wypoczynkowe dla osób świeckich, Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach i Izbę Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Komańczy. Zgromadzenie założyła w 1875 r. w Rzymie Polka bł. Franciszka Siedliska , w Polsce zgromadzenie istnieje od 1881 r. Na świecie jest ponad 1650 nazaretanek, w tym 914 Polek. Oprócz założycielki polskimi błogosławionymi nazaretankami jest 11 sióstr męczenniczek z Nowogródka .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (CSFN).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.