«powrót

Nidek: kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Późnogotycki kościół pw. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów pochodzi z I. poł. XVl w. Otoczony jest podcieniami.

We wnętrzu znajduje się polichromia z XIX w. Najstarszym zabytkiem w wyposażeniu kościoła jest chrzcielnica datowana na XVI w. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks barokowy. Zachowały się gotyckie detale ciesielskie

Świątynia zachowana jest bez większych zmian od czasu budowy. W 2. połowie XVI w. kościół zamieniony został na zbór kalwiński , a później ariański. Katolicy odzyskali świątynię ponownie dopiero w 1669 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.