«powrót

niedziela

(starosłowiańskie nie delati nie pracować) pierwszy dzień tygodnia, obchodzony na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa (zob. Wielkanoc). O pochodzeniu święta świadczy łacińska nazwa Dies Dominica (Dzień Pański), a w staro-cerkiewno-słowiańskim i wielu językach słowiańskich Woskriesienije (Zmartwychwstanie).

Katolik powinien w tym dniu uczestniczyć we mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.