«powrót

Niedziela Palmowa

Ostatnia niedziela przed Świętami Wielkanocnymi. Obchodzi się wówczas pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta słali wówczas przed Nim palmy i płaszcze wołając "Hosanna synowi Dawidowemu".

Wjazd ten wspominany już był przez pierwszych chrześcijan. W VII w na Zachodzie przyjął się zwyczaj procesji z palmami, który dotarł także do Polski.

W liturgii tego dnia święci się palemki. Mogą to być zielone gałązki, ( w Polsce najczęściej wierzbowe bazie lub misternie plecione i barwione suszki). Palmy święci się przed kościołem, po czym następuje uroczysta procesja do wnętrza kościoła. Wierni trzymają palemki uniesione w górze i śpiewają starożytny hymn "Chrystus wodzem, Chrystus królem...". Po procesji odczytywana jest z podziałem na role ewangelia Męki Pańskiej.

W Polsce tradycyjnie Niedziela Palmowa nosiła nazwę "Niedzieli Kwietnej" (najczęściej przypadała w kwietniu). Tego dnia po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia pasyjne. Wyrosły one z inscenizowanych procesji polegających na przejściu z jednego kościoła symbolizującego Górę Oliwną do drugiego, który był symbolem Jerozolimy.

Głównym rekwizytem procesji była figura Pana Jezusa na osiołku umieszczona na wózku.

(Mirosław Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce, Warszawa, 1999, s. 392)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.