«powrót

Niekłończyca: kościół Narodzenia NMP

Kościół wzniesiono pod koniec XVIII wieku w stylu barowym.

Jest to świątynia salowa, orientowana o konstrukcji szkieletowej, założona na planie prostokąta o ściętych narożach, bez wieży. Konstrukcję wzniesiono na ceglanej podmurówce, na którą położono podwalinę. Osadzono w niej słupy, które powiązano ze sobą poziomymi ryglami i wieńczącym całość oczepem. Na oczepie ułożono poziome belki legarów stropowych. Ich wystające nieco i obudowane końcówki tworzą okap. Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano ukośne belki zwane zastrzałami. Puste przestrzenie międzybelkowe tzw. fachy, wypełniono cegłą i otynkowano. Powstała w ten sposób charakterystyczna dla tego typu konstrukcji szachownica białych pól i ciemnych belek (tzw. mur pruski).

Pomiędzy słupami i zastrzałami rozmieszczono symetrycznie dwa rzędy okien o prostych ościeżach, zamkniętych delikatnym łukiem odcinkowym. Całość przykryto ceramicznym dachem namiotowym zwieńczonym drewnianą sygnaturką z barokowym hełmem z blachy miedzianej, zakończonym kulą i krzyżem. Od strony zachodniej dobudowano małą kruchtę o tej samej konstrukcji. Wejścia do świątyni usytuowano od zachodu i południa.

Plac przykościelny o regularnym zarysie pełniący niegdyś funkcję cmentarza, otoczony jest współczesnym ogrodzeniem. Do dziś znajduje się tu pomnik poświęcony mieszkańcom miejscowości, którzy polegli na frontach I wojny światowej.

We wnętrzu zobaczyć można: ołtarz kompilowany o cechach klasycystycznych (wcześniej prawdopodobnie ambonowy), neogotycką chrzcielnicę, drewnianą emporę wspartą na dziesięciu słupach, XIX-wieczne żyrandole przystosowane prawdopodobnie do oświetlenia naftowo-świecowego, obecnie elektryczne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.