«powrót

Niemirów: kościół św. Stanisława

Pierwotny drewniany kościół został wzniesiony w 1620 roku, spłonął w 1775 roku. Obecny kościół barokowo-klasycystyczny z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego, ukończono w 1791 roku.

Po powstaniu styczniowym w ramach represji zamknięty i po nieudanej próbie zamiany na cerkiew, w 1905 roku zwrócony parafii.

Zbudowany na planie prostokąta, dwuprzęsłowa nawa i węższe jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte prostą ścianą. Po bokach pomieszczenia skarbca i zakrystii.

We wnętrzu warto obejrzeć stiukowe płaskorzeźby ewangelistów, umieszczone na ścianach nawy.

Arkadowe wnęki z obrazami ołtarzowymi. Wyposażenie jednorodne, barokowo-klasycystyczne. Ambona z czworobocznym korpusem obwiedzionym w części dolnej szerokim laurowym wieńcem, nakryta czworobocznym baldachimem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.