«powrót

niepokalanki

Charyzmatem niepokalanek jest szerzenie Królestwa Bożego przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w duchu Ewangelii i przez pracę nad chrześcijańską odnową rodziny. Realizują go w prowadzonych przez siebie szkołach oraz poprzez organizowanie rekolekcji, szerzenie czci i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Obecnie niepokalanki prowadzą 4 szkoły średnie, w tym 2 zawodowe i 3 gimnazja, 2 szkoły podstawowe i 3 przedszkola. Uczą też religii w szkołach państwowych. Zgromadzenie ma 3 placówki na Białorusi i Ukrainie. W 1990 r. reaktywowane zostało Jazłowieckie Zjednoczenie Koleżeńskie, skupiające wychowanki niepokalanek. Zgromadzenia założyła bł. Marcelina Darowska w 1857 r. w Rzymie, w Polsce istnieje od 1863 r. Obecnie liczy 217 sióstr, same Polki. Oprócz założycielki, polskie błogosławione niepokalanki to męczennice II wojny światowej: s. Ewa od Opatrzności – Bogumiła Noiszewska , s. Marta od Jezusa – Kazimiera Wołowska .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (SIC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.