«powrót

Niepołomice: kościół NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników

Z dokumentów z 1350 r. i 1358 r. zachowanych w archiwum parafialnym wynika, że kościół w Niepołomicach zbudowano z fundacji Kazimierza Wielkiego obok letniego zamku króla w latach 1350-1358. Fundacja ta powstała jako votum za zwycięstwo na Rusi.

Kościół zbudowano z cegły gotyckiej, a nośne elementy konstrukcyjne wykonano z kamienia. Prezbiterium zakończono pięciobokiem, mury wzmocniono szkarpami, przyjmującymi ciężar sklepienia żebrowego trzyprzęsłowego. Nawę zbudowano na prostokącie, również i tu mury podparto szkarpami.

Początkowo wnętrze było dwunawowe, wsparte w osi podłużnej dwoma wielobocznymi słupami, z których wychodziły żebra związane z pozostałymi do dziś nad obecnym sklepieniem ośmioma łukami przyściennymi. W drugiej połowie XIV wieku z północnej strony dobudowano kaplicę dla króla, a od zachodu - dwupiętrową kruchtę.

W niepołomickim kościele znajdują się jedyne w Polsce freski włoskie z XIV stulecia.

W roku 1596 starosta niepołomicki Jan Branicki ufundował przylegającą od południa kaplicę grobową dla swych rodziców: Katarzyny i Grzegorza. Twórcą kaplicy i pomnika w niej się znajdującego oraz bramki w murze otaczającym kościół (tam została przeniesiona) jest nadworny architekt królewski Santi Gucci.

W roku 1640 Stanisław Lubomirski dobudował od północy kaplicę św. Karola Boromeusza. Mury wykonano z cegły, wnętrze jest ozdobione stiukami, a całość zamyka smukła kopuła rozpięta na pendentywach z latarnią. Rozeta, wole oczy, sznury pereł, akanty, zdobią całość wnętrza. Malowidła w niszach wraz z ołtarzem i rokokowym baldachimem nad cudownym obrazem św. Karola Boromeusza powstały w XVIII wieku.

Za sprawą fundatora, Lubomirskiego, dokonano w 1690 roku przebudowy nawy kościoła po pożarze wznieconym przez Szwedów, usunięto wtedy dwie nawy i powstało obecne wnętrze, jednonawowe o beczkowym sklepieniu z gurtami wspierającymi się o szeroki gzyms, podparty płaskimi pilastrami.

W roku 1926 kościół otrzymał nową polichromię wzorowaną na kościele mariackim w Krakowie. Zasługą twórcy polichromii jest wydobycie spod tynku czternastowiecznych malowideł w prezbiterium, nad chórem i w zakrystii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.