«powrót

Niwnice: kościół św. Jadwigi

Późnogotycki kościół pierwotnie murowany XIII w , przebudowany w XVI w., restaurowany w 2 poł. XIX.

Świątynia orientowana, z półkolistą absydą. Na uwagę zasługuje zwłaszcza tryptyk późnogotycki z pocz. XVI w., barokowy ołtarz i ambona, kamienna chrzcielnica z poł. XVI w. i zespół kamiennych nagrobków rodziny Salza z XVI i XVII w. przedstawiających postaci zmarłych, z epitafiami.

W murze przy kościelnym krzyż pokutny, obok pomnikowa lipa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.