«powrót

Nowe kościół parafialny św. Tomasza Apostoła

Najokazalszym budynkiem w Nowym Mieście jest kościół farny p.w. św. Tomasza Apostoła. Mało znana, a bardzo ciekawa i piękna gotycka ceglana bazylika z XIV w., inspirowana jest architekturą kościoła św. Jakuba w Toruniu. Kościół wznoszono etapami na zlecenie Zakonu Krzyżackiego, który posiadał prawo patronatu i finansował budowę. Zachowana obecnie średniowieczna budowla jest trójnawową bazyliką z wysoką wieżą w elewacji zachodniej. Najstarsza część prezbiterium powstała ok. 1330 roku – jest to dwuprzęsłowa sala z przyporami - obecnie część budynku przylegająca bezpośrednio do południowej ściany zakrystii. Wewnątrz kościoła znajduje się największy w Polsce zespół fresków, w części gotyckich a częściowo barokowych. W wyposażeniu zwraca uwagę wyjątkowo cenna rzeźba Chrystusa dźwigającego krzyż z 1420 r. oraz mosiężna płyta nagrobna wójta krzyżackiego Kuno von Liebensteina, pochodzącego z sąsiedniej miejscowości Bratian, na płaskorzeźbie przedstawionego w pełnej zbroi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: