«powrót

Nowe Miasto n/Pilicą: sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego

Sanktuarium jest miejscem spoczynku relikwii bł. Honorata Koźmińskiego . To również centrum nowicjatu polskiej prowincji kapucynów.

W 1765 r. rozpoczęto budowę kościoła Świętego Kazimierza, przeznaczonego dla klasztoru kapucynów. Budowa przeciągnęła się dość znacznie, bo aż do 1786 r., a dopiero w 1815 r. nastąpiła konsekracja kościoła. W latach 1838-1840 dobudowano po obu stronach pomieszczenia na kaplicę i furtę.

Kościół zbudowany jest na planie zbliżonym do kwadratu, trójnawowy, z krótkim prostokątnym prezbiterium. Jest ono - co ciekawe - zwrócone na zachód.

Elewacja frontowa kościoła, wysunięta przed lica naw bocznych, ozdobiona jest na narożach parami pilastrów podtrzymujących belkowanie i zwieńczona trójkątnym frontonem. Fasada późniejszych dobudówek mieszczących furtę i kaplicę zwieńczono prostymi attykami z posagami świętych.

Godnym uwagi jest rówież zbiór portretów oraz bogata biblioteka klasztorna znajdująca się w przylegającym do kościoła budynku klasztornym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.