«powrót

Nowe Warpno: kościół Wniebowzięcia NMP

Kościół wzniesiony w XV wieku, ale kilkakrotnie niszczony przez pożary oraz przebudowywany.

W 1693 roku do salowego kościółka dostawiono wieżę, przebudowaną gruntownie w XIX wieku w stylu neogotyckim. Przed II wojną światową świątynia protestancka, od 1946 roku - katolicka.

Pierwotnie była to prosta świątynia salowa z zamknięciem trójbocznym i wejściem od strony zachodniej. Mury zostały postawione z cegły na fundamencie z granitu. W XVIII wieku dobudowano zakrystię.

Okna ostrołukowe, między przyporami. Wejścia portalowe znajdują się po stronie północnej i południowej w częściach dobudowanych później. Wieża, wzniesiona w 1693 roku z kamienia i cegły, ma sklepienie krzyżowe i ostrołukowy portal. Przebudowany szczyt jest zwieńczony spiczastym hełmem z kulą.

Stropy belkowane, dach dwuspadowy, ceramiczny. Boczne wejście od strony północnej. W 2002 rozpoczęto prace konserwatorskie, które odsłoniły dawne cegły gotyckie.

Wyposażenie: ołtarz barokowy z obrazem Ukrzyżowania i Ostatniej Wieczerzy z 1704 roku, ambona z XVII wieku z płaskorzeźbą ewangelistów i baldachimem, obraz Sąd Ostateczny z XVIII wieku, anioł z chrzcielnicy z XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.