«powrót

Nowinki Horynieckie: kaplica leśna

Kaplica leśna w Nowinkach Horynieckich to miejsce związane z kultem Matki Bożej i św. Antoniego.

Według podań 12 czerwca 1636 roku troje dzieci z Nowin (dwie dziewczynki i chłopiec), pasąc krowy nad rzeką Słotwiną, zauważyło na skraju wzgórza Buczyna jasną Panią otoczoną światłem, ubraną w białą suknię z niebieską opaską. Pani powiedziała dzieciom: Przychodźcie tu często i módlcie się. Powiedzcie ludziom, żeby tu także przychodzili i modlili się. Ja będę prosiła Pana Boga, aby sprawił, by nawała wojenna, która się zbliża, nie dotknęła tej okolicy. Objawienia powtórzyły się 2 lipca i 8 września 1636 roku.

W miejscu objawień postawiono krzyż, a następnie drewnianą figurę Matki Bożej wykonaną przez lokalnego artystę. Jak się okazało, wojska Chmielnickiego ominęły wieś, przechodząc przez tereny położone dalej.

Obecna drewniana kapliczka została wzniesiona w 1897 roku. We wnętrzu znajduje się źródełko, którego powstanie tradycja wiąże z datą objawień. Płynącej z niego wodzie przypisuje się właściwości uzdrawiające, szczególnie w chorobach oczu. W wyposażeniu ołtarza głównego znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej nieznanego artysty i obraz przedstawiający św. Antoniego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.