«powrót

Nowy Sącz: kirkut

Nowosądecki kirkut został wytyczony w końcu XIX w., a poszerzony w 1926 r.

W głębi kirkutu widać ohel Chaima Halberstama. Otacza go około 200 macew (wiele z nich powróciło z bruków ulicznych, gdzie umieścili je Niemcy). Chaim Halberstam był założycielem i najwybitniejszą osobistością Dynastii Sądeckiej, która powstała w połowie XIX wieku.

Ze starych grobowcow zachował sie grob zmarłego w 1875 r. zamieszkalego w Nowym Saczu cadyka-cudotwórcy Chajima Halberstama, do którego do dzisiaj pielgrzymują hasydzi.

W czasie wojny sądecki kirkut miejscem egzekucji Żydów i Polaków. Dziś stoi tu pomnik, na którym umieszczono napis Ofiarom hitlerowskiego barbarzynstwa i bohaterom walki o wolnosc narodu polskiego 1939-1945 r.

Kirkutem opiekuje się krakowska żydowska gmina wyznaniowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.