«powrót

Nowy Sącz: kościół św. Heleny

Kościół cmentarny pw. św. Heleny pochodzi z XVII w. Wyposażenie pochodzi z XVII-XIX w.

W renesansowo-barokowym ołtarzu głównym znajdują się obrazy, m.in. barokowe malowidła z 2. połowy XVII w. przedstawiające Matkę Bożą Pocieszenia, Zwiastowanie, Św. Kingę oraz sceny z życia klarysek starosądeckich.

W ołtarzu umieszczone zostały także renesansowe obrazy z ok. 1580 r. ze scenami Ukrzyżowania i Zmartwychwstania.

We wczesnobarokowych ołtarzach bocznych - obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z 2. połowy XVII w oraz XX-wieczny wizerunek Św. Józefa.

W kościele znajduje się także barokowo-ludowa płaskorzeźba św. Jakuba z XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.