«powrót

Nowy Sącz: kościół św. Rocha

Kościół parafialny pw. św. Rocha pochodzi z przeł. XVl/XVll w. We wnętrzu świątyni malowidła z pocz. XVII w., ołtarz z XVll w. Wzniesiony przez Norbertanów z Nowego Sącza. Kasetonowe stropy świątyni ozdobione późnorenesansową polichromią z początku XVII w., przedstawiającą wizerunki świętych i błogosławionych z zakonu Norbertanów, scena z przedstawieniem Chwały Św. Norberta, a także wizerunek legendarnego fundatora poprzedniego kościoła, króla Władysława Jagiełły. Wyposażenie wnętrza z XVII-XX w.: późnorenesansowy ołtarz główny z barokowym obrazem Św. Rocha, a także obrazy: Pieta i Adoracja Św. Trójcy z XVII w., obraz św. Józefa z 1937 r., rzeźbione krucyfiksy: jeden z XVI/XVII w., drugi barokowy z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.