«powrót

Nysa: Carolinum

Zabytkowy budynek Liceum Ogólnokształcącego "Carolinum" to dawne Kolegium Jezuickie. „Carolinum” powstało w latach 1669-1673. Jego twórcą był najprawdopodobniej Piotr Schuller z Ołomuńca.

Na pierwszym piętrze zauważyć można okna ozdobione główkami aniołków. W budynku znajduje się dekoracja stiukowa wykonana przez włoskiego sztukatora Franciszka Signo (1677 r.), a także malowidła przedstawiające biskupa Karola i biskupa Karola Ferdynanda jako kardynała.

W budynku zachowała się również piękna aula i biblioteka, która po dziś dzień służy uczniom i nauczycielom. Nauki pobierał tutaj m.in. Michał Korybut Wiśniowiecki - późniejszy król Polski. Mieściła się tu również jedna z pierwszych aptek prowadzona przez zakonników.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.