«powrót

Nysa: Dom Misyjny Świętego Krzyża

Dom misyjny księży werbistów założony został przez św. Arnolda Janssena. Od początku mieściło się w nim gimnazjum zakonne. W czasie II wojny światowej władze niemieckie zamknęły gimnazjum i utworzyły tutaj hitlerowskie seminarium nauczycielskie. Polscy werbiści przejęli dom w 1945 roku.

W następnym roku powstało niższe seminarium duchowne. W 1952 roku zlikwidowane zostało przez władze komunistyczne, które utworzyły tutaj Zespół Szkół Rolniczych istniejący do chwili obecnej. W pomieszczeniach pozostawionych do dyspozycji werbistów początkowo mieścił się nowicjat, a potem kurs filozofii. W 1958 roku powtórnie otwarto niższe seminarium, ale przetrwało ono tylko do 1961 roku.

Obecnie w domu św. Krzyża mieści się muzeum misyjne, w którym zgromadzone są eksponaty z krajów, w których pracują werbiści.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.