«powrót

Nysa: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Siostry św. Elżbiety to wspólnota kontemplacyjno–czynna, na prawie papieskim, powstała w dniu 27 września 1842 roku w Nysie.

Założycielkami były Klara Wolf, bł. Maria Merkert, Matylda Merkert oraz Franciszka Werner. Duchowość elżbietanek opiera się na przykładzie patronki – św. Elżbiety Węgierskiej, która pielęgnując chorych, usiłowała widzieć w nich zranione ciało Chrystusa.

Swoim życiem siostry elżbietanki pragną naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca i jak On pochylać się nad ludźmi będącymi w potrzebie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.